«اقدام علیه امنیت ملی»، اتهام سه درصد از زندانیان استان بوشهر

14

«اقدام علیه امنیت ملی»، اتهام سه درصد از زندانیان استان بوشهر

مدیر کل زندانهای استان بوشهر اعتراف کرد: بیشترین شمار زندانیان این استان به اتهام سرقت در زندان هستند اما « در این میان «سه درصد» از زندانیان بوشهر نیز به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» زندانی شده اند.

یه گزارش سایت ایران وایر، حمیدرضا حیدری، مدیرکل زندانهای استان بوشهر، تعداد زندانیانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بوشهر زندانی هستن را اعلام نکرد اما گفت: «میزان ورودی به زندان‌های استان بوشهر در سال گذشته 5 هزار و 708 نفر بود.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین مجرمان زندانی استان بوشهر در بخش سرقت است اضافه کرد: «بیشترین جرم زندانیان استان بوشهر در بخش‌های مختلف سرقت، مواد مخدر و مشکلات مالی است به‌گونه‌ای که 28 درصد زندانیان جرم سرقت دارند.»

حیدری در ادامه با بیان اینکه بیشترین مشکل در خصوص فضا مربوط به زندان مرکزی بوشهر است تصریح کرد: «اکنون 2 برابر ظرفیت اسمی زندان مرکزی بوشهر زندانی در آن نگهداری می‌شود.»

Comments are closed.