سه برابر ظرفيت در زندانهای استان لرستان

13

سه برابر ظرفيت در زندانهای استان لرستان

جعفر بدری رئیس‌کل دادگستری استان لرستان گفت: در حال حاضر در زندان هاي استان لرستان، سه برابر ظرفیت زندان‌های استان زندانی نگهداري ميكنيم.

وی در ادامه می افزاید: یکی از مشکلاتی که به دستگاه قضایی استان گرفته می‌شود این است که چرا این‌همه زنداني وجود دارد درحالی‌که اکنون سه برابر ظرفیت زندان‌های استان، زندانی داریم. وی تصریح کرد: کسانی که در زندان به سر می‌برند چاره‌ای جز زندانی کردن آن‌ها نداریم.

وی اضافه كرد: 40 تا 45 درصد از متخلفان زندانی استان به خاطر مواد مخدر در زندان هستند و با اضافه کردن جرائم مرتبط به مواد مخدر تعداد آن‌ها به بیش از 60 درصد می‌رسد.

Comments are closed.