واقعيت ايران

دو دهه محرومیت قادر محمدزاده زندانی سیاسی در زندان ارومیه

1

دو دهه محرومیت قادر محمدزاده در زندان ارومیه

به گفته سایت ماف نیوز، «قادر محمدزاده» یکی از زندانیان سیاسی کرد در زندان «دریا» ارومیه، از ۱۲ سال پیش در محرومیت به سر میبرد.

این زندانی به اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با احزاب کُردی» در ابتدا به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۲۰ سال زندان محکوم شد. وی در دومین دهه حبس خود از اعزام به مرخصی محروم می باشد.

دلیل محرومیت وی از اعزام به مرخصی با قید کفالت و وثیقه در حالی است که اتهامات وی در دادگاه تنها با تکیه بر اعترافات تحت شکنجه صورت گرفته و دفاعیات وی مورد توجه قرار نگرفته و در پرونده‌ی وی «اقدام علیه امنیت ملی» نیز درج گردید. به همین علت، وی از اعزام به مرخصی محروم است.

این زندانی علاوه بر ۲۰ سال حکم، در بهار سال ۱۳۹۰ نیز در زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۳ ماه حبس محکوم شده است.

قادرمحدزاده متولد شهرستان بوکان است و در سال ۱۳۸۴ بازداشت شد. این زندانی بعد از انتقال به زندان مرکزی ارومیه در پی حکم دادگاه، از آن زمان در بند ۴ این زندان در بین زندانیان عادی و در شرایط عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان با اتهامات قتل نگهداری می‌شود. او تاکنون به دلایل نامعلومی چندین بار به انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و مجددا به بند بازگردانده شده است.

Comments are closed.