شروع اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

12

شروع اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

روز شنبه 27 خرداد،سیامک میرزایی فعال ترک در اعتراض به کارشکنی های مستمر در روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد.

وی روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶, با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست اندرزگاه شماره ٨ ندامتگاه اوین اعلام کرد که “به دلیل کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود تا زمان تخفیف و تعدیل در قرار وثیقه صادره، همچنین تکمیل نواقص پرونده جهت برگزاری دادگاه تجدید نظر دست به اعتصاب غذا خواهد زد”.

وی در انتهای نامه تاکید کرد مسئولیت عواقب این اعتصاب را متوجه مامورین امنیتی وزارت اطلاعات و عوامل قضایی دخیل در پرونده می داند.

هم اکنون پرونده این زندانی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است، اما جلسه تجدید نظر تا کنون دوبار به بهانه‌ نبود قاضی پرونده و عدم وجود مستندات لازم، اعم از کیفرخواست، دادنامه صادره از دادگاه بدوی، نامه اعتراضی وکیل این زندانی و آخرین دفاعیه بازپرسی و دادگاه بدوی در پرونده، لغو شده است و تا زمان تکمیل پروند برگزار نخواهد شد.

این زندانی سیاسی از 23 تیر ۹۵، در پارس‌آباد مغان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و با اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد، سپس به زندان اوین تهران منتقل شد. سرانجام در دادگاه بهارستان، اتهام وی به تشکیل جمعیت غیر قانونی تغییر یافت و قاضی حسنی وی را به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به طبس محکوم کرد.

سیامک میرزایی فعال ترک و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که سابقا نیز در سال ۱۳۹۰ به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

Comments are closed.