انتقال دو جوان کرد به مکان نامعلوم توسط اطلاعات سپاه

2

انتقال دو جوان کرد به مکان نامعلوم توسط اطلاعات سپاه

اطلاعات سپاه بعد از دستگیری دو جوان کرد در مریوان، آنها را به مکان نامعلومی منتقل کرد و اطلاعی از آنان در دسترس نمی باشد.

اسامی این دو جوان “امیر ارژنگی” فرزند مختار و “باسط بشتام” اهل روستای “نی” از توابع مریوان عنوان شده است.

طی گزارشهای رسیده تعدادی از شهروندان کُرد را بنا به فعالیت سیاسی، مدنی، وبلاگنویسی و زیست‌محیطی بازداشت شده و برای آنها حکم زندان صادر گردیده است.

بنا به این گزارش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه از مرتکبین اصلی نقض‌حقوق بشر در ایران هستند.

در ایران نهادهای مختلف اطلاعاتی فعال می‌باشند و وزارت اطلاعات بخشی از بدنه دولت است و چند نهاد اطلاعاتی تحت کنترل سپاه پاسداران هستند: اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت سپاه.

“سازمان اطلاعات سپاه”، “سازمان حفاظت اطلاعات سپاه” و “حفاظت سپاه” سه زیرمجموعه سپاه پاسداران می‌باشند که به انجام وظایف اطلاعاتی-امنیتی می‌پردازد.

Comments are closed.