سه شهروند بهایی به زندان امیرآباد گرگان منتقل شدند

8

سه شهروند بهایی به زندان امیرآباد گرگان منتقل شدند

صبح روز دوشنبه 29 خرداد، سه تن از شهروندان بهایی ساکن گرگان جهت اجرای حکم به زندان امیرآباد گرگان منتقل شدند.

هنا عقیقیان، سودابه مهدی نژاد و بهنام حسنی روز شنبه 27 خرداد از طریق وزارت اطلاعات احضار و روز دوشنبه 29 خرداد راهی زندان شدند.

هنا عقیقیان و بهنام حسنی جهت اجرای حکم یک سال و ۹ ماه زندان و سودابه مهدی نژاد جهت اجرای حکم یک سال و شش ماه می بایست دوران محکومیت خود را در زندان امیرآباد گرگان سپری کنند.

لازم به یادآوری است که در هفته گذشته تنها در شهر گرگان ۹ نفر از شهروندان بهایی دستگیر و راهی زندان شدند. مژده ظهوری، فرحناز تبیانیان، مریم دهقانی یزدلی، هوشمند دهقانی یزدلی توسط ماموران امنیتی در منازلشان بازداشت شدند و شیدا قدوسی، پونه ثنائی،پریسا شهیدی، نازی تحقیقی و میترا نوری پس از احضار از طریق تلفن خود را به اداره اطلاعات و پس از آن جهت اجرای حکم به زندان امیرآباد گرگان معرفی کردند.

Comments are closed.