وعده آزادی در قبال دریافت هنگفت پول

6

وعده آزادی در قبال دریافت هنگفت پول

رئیس زندان رجایی شهر با دادن وعده آزادی به زندانیان، از آنها مبالغ هنگفتی دریافت میکرده است.

محمد مردانی، رئیس زندان رجایی شهر بهمراه فرزندش، در پرونده ای در شعبه چهار بازپرسی، متهم شدند که در زندان اقدام به دریافت مبالغ گزافی در ازای آزادی زندانیان میکردند.

زندانیان نیز بعد از مطلع شدن از دروغ بودن وعده ها، به دفعات مختلف  از وی و پسرش شکایت کردند اما نامه شکایت آنها هرگز به تایید افسر نگهبان نرسیده بود و نهایتا آنها مجبور به شکایت در خارج از زندان، از طریق خانواده هایشان شدند.

یکی از شاکیان که مرتضی احمدی نام دارد، از سال ۹۱ در زندان به سر می برد و به اعدام محکوم است. این زندانی در اسفند سال گذشته مبلغ 50 میلیون تومان به مردانی جهت اجرای وعده آزادی پرداخت کرده است.

در پی برملا شدن این موضوع مردانی به شعبه چهار بازپرسی و حفاظت اطلاعات و بازرسی سازمان زندان‌ها احضار و پسرش نیز بازداشت شده است. همچنین برای رئیس دفتر مردانی، که فردی به نام عزیزی می باشد نیز قرار وثیقه صادر و از کار معلق شده است.

Comments are closed.