واقعيت ايران

حبس و شلاق برای یک نوجوان ۱۷ ساله

0

حبس و شلاق برای یک نوجوان ۱۷ ساله

به گزارش سایت رکنا، نوجوان ۱۷ ساله ای به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح تربیت و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

این حکم در پی درگیری بین دو پسر نوجوان، بدنبال دعوای آنها در فضای مجازی صادر شده است و با درخواست اجرای مجازات از جانب شاکی، پسر ۱۷ ساله با حکم دادگاه به پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و صد ضربه شلاق محکوم شد.

حکم شلاق از جمله مواردی که است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

Comments are closed.