تشديد فشار بر زندانی سیاسی علی معزی

8

تشديد فشار بر زندانی سیاسی علی معزی

بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز دوشنبه 29خرداد 96 در یک کینه کشی برای تحت فشار قرار دادن زندانی سیاسی علی معزی، که اوایل خرداد سال جاری محکومیت وی به پایان رسیده است، وي از سالن 6 به سالن 8 زندان فشافویه موسوم به مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ منتقل گرديد. در این سالن وضعیت بهداشتی و معیشتی زندانیان به مراتب بدتر از سالن 6 است و اکثر زندانیان با سابقه جنایی محبوس هستند.

علی رغم پایان دوره محکومیت آقای معزی، وی با پرونده جدید مواجه است که که در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است. طی هفته های اخیر نیز جلسه رسیدگی به اتهامات مربوط به پرونده جدید این زندانی سیاسی به دلیل خودداری وی از بستن دستبند و پا بند، برگزار نشده است.

علی معزی در شهریور ۱۳۹۵، درپی اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی، از زندان اوین به طور تنبیهی به زندانی رجایی شهر منتقل شده بود، درپی تشکیل پرونده جدید، دی ماه ۱۳۹۵، در سالن ملاقات زندان رجایی شهر کرج توسط ماموران قضایی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

آقای معزی در حال حاضر با وجود بیماری و “خونریزی مداوم” در ناحیه روده، در بند ۲ ندامتگاه تهران به سر می برند. وی همچنین از تومور مثانه، بیماری پروستات و ناراحتی کلیوی رنج می برد و با مخالفت مسئولین با مرخصی وی جهت درمان و اعزام به بیمارستان روبروست و از رسیدگی پزشکی در طول مدت زندان محروم بوده است.

این زندانی همچنین در سال ۱۳۹۴، در پرونده دیگری در زندان به تبلیغ علیه نظام متهم شد، او در آذر ۱۳۹۴ به شعبه 28دادگاه انقلاب احضار و مجددا توسط قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، حال آنکه در این دادگاه از حق وکیل نیز محروم بوده است. وی همچنین پیش از این یک بار دیگر با همین اتهام در دادگاه کرج محاکمه شده بود.

این زندانی سیاسی سابقه بازداشت و زندان در دهه ۶۰ را نیز دارد، در پاییز ۱۳۸۷، بعد از دیدار فرزندانش در اشرف، دستگیر و به دو سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که پس از تحمل دو سال حبس در زندان رجایی شهر و آزادی از زندان، مجددا در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد.

این زندانی سیاسی به اتهام “هوادارى از سازمان مجاهدین خلق“ و “تبلیغ علیه نظام” به چهار سال حبس محکوم شده بود که تا پیش از تشکیل پرونده جدید قرار بود فروردین ماه سال ١٣٩۴ آزاد شود. نامبرده سپس بصورت غیابی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

Comments are closed.