تهاجم گارد ويژه زندان به بند زندانيان سياسي

13

تهاجم گارد ويژه زندان به بند زندانيان سياسي

طبق اخبار به دست آمده ، هفته گذشته زندانيان عادي بند سه زندان زاهدان، به تحريك مدير داخلي زندان ” محسن خواجه” به زندانيان سياسي حمله كردند.

در این يورش ۷ زندانی به شدت مجروح شده اند. در پی این حمله و هجوم، گارد ویژه زندان همراه با رئیس زندان و مدیر داخلی با یورش به بند ۳، حدود ۲۱ زندانی سیاسی را که مورد تهاجم زندانیان عادی قرار گرفته و مضروب شده بودند را بدون انتقال به بهداری به بند قرنطینه زندان منتقل می‌کنند.

براساس همين گزارش، بعد از این انتقال، گارد زندان، رئیس زندان و مسئول حفاظت به اتاق زندانیان سیاسی در این بند یورش برده و اتاق آنها را مورد بازرسی قرار دادند.

Comments are closed.