مرد جوان ۳۸ ساله به اعدام محکوم شد

6

مرد جوان ۳۸ ساله به اعدام محکوم شد

مرد جوان ۳۸ ساله ای از سوی شعبه هشت دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شد.

این حکم به تایید شعبه 47 دیوانعالی کشور رسید و متهم در یک قدمی طناب دار قرار دارد.

به گزارش رکنا، هویت این زندانی به نام کوچک مصطفی عنوان شده است، وی کفاش بوده و متهم به قتل می باشد.

Comments are closed.