صدور حکم اعدام و حبس برای دو جوان زندانی

4

صدور حکم اعدام و حبس برای دو جوان زندانی

دیوان عالی کشور، دو جوان را به اعدام و حبس محکوم کرد.

اسامی این دو جوان آرش و رامین قید شده است و اتهام آنها قتل می باشد.

به گزارش تسنیم، پس از تکمیل تحقیقات و انجام بازجویی‌های لازم، شعبه بازپرسی دادسرای جنایی برای متهمان کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری ارسال کرد.

در نهایت شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران که آن زمان قاضی عزیزمحمدی ریاستش را بر عهده داشت، آرش را به قصاص و رامین را به اتهام معاونت در قتل به حبس محکوم می‌کند.

پرونده با اعتراض متهمان، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. شعبه دوم دادگاه کیفری نیز همان حکم قبلی را تایید و آرش را به قصاص و رامین را به حبس محکوم کرده است.

Comments are closed.