شکایت نامه زندانیان سیاسی به گزارشگر ویژه حقوق بشر

10

شكايت نامه زندانيان سياسي به علت بي احترامي و توهين به خانواده هايشان

عده ای از زندانیان سیاسی، طی نامه ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «خانم عاصمه جهانگیر»، اعتراض خود را در برابر بازرسیهای بدنی غیر عادی و توهین آمیز نسبت  به همسران و دخترانشان اعلام کردند.

متن کامل نامه در زیر گذاشته شده است:

سرکار خانم جهانگیر

مدیریت زندان دست به اقدامات ضدانسانی برای بازرسی بدنی زندانیان و عزیزان شان طی ملاقاتهای هفتگی زده است. بازرسی های ملاقات های کابینی هفته چنان توهین آمیز است که نمی توان آن را بازرسی معمولی تلقی کرد. هر هفته زندانیان و همسران شان و دختران شان از این رفتارهای به شدت توهین آمیز به خشم می آیند و نسبت به این بازرسی های بدنی غیر عادی شان شکایت دارند.

در مورد خانواده ها و عزیزان خودمان،نگهبانان زندان، هر زن را به درون اتاقی برای بازرسی کامل هدایت می کنند. در آن جا دو زن برای بازرسی خانواده های ما می آیند و آنان را وادار می کنند که نیمه لخت شوند تا کاملا همه جای شان را بازرسی کنند. آنان به همه جای بدن شان دست می زنند و بازرسی رذیلانه انجام می دهند تا مبادا کسی چیز غیر قانونی با خود آورده باشد. خانواده ها و عزیران ما هرگز نمی خواستند نسبت به آزار و اذیت های جنسی که نسبت به آنها صورت می گیرد به رسانه ها کشیده شود یا کسی دیگری غیر از شوهران شان بدانند چرا که در فرهنگ مردم ما این خیلی شرم آور است که کسی بگوید مورد آزار جنسی قرار گرفته است . ما تنها کسانی هستیم که نسبت به چنین رفتارهای وحشیانه یی نسبت به زنان و خواهران و دیگران مطلع هستیم.

در مورد خود زندانیان نیز ، گارد زندان همان بازرسی های کامل را دارد و همان آزارهای جنسی را مرتکب می شود. تعدادی از زندانیان از مدیریت زندان خواسته بودند که این بازرسی های بدنی سخت گیرانه را کاهش دهند اما آنان حسب معمول از پذیرفتن آن خودداری کردند.

رفتارهای فوق العاده توهین آمیزو اهانت بارشان و اصرارشان به تداوم این رویه ظالمانه ما وادار کرد که به جنابعالی روی بیاوریم تا شاید گفت وگوهای شما تأثیری روی رفتار رژیم ایران داشته باشد.

Comments are closed.