واقعيت ايران

اعلام اعتصاب غذاي نامحدود خالد حرداني

0

خالد حرداني: طي ۱۷سال ستم های بیشماری بر من و خانواده ام تحمیل شده است

روز جمعه 22 خرداد خالد حرداني زنداني سياسي محبوس در زندان رجايي شهر كرج در اعتراض به ادامه نقض فاحش و سيستماتيك حقوق بشر در زندانها، ادامه شكنجه ها، پرونده سازي ها، اعدامهاي گسترده و غير انساني و همچنين در حمايت از اعتصاب غذاي زنداني سياسي رسول حرداني طي نامه اي به رئيس زندان رجايي شهركرج اعلام كرد كه تا رسيدن به خواسته هايش به اعتصاب غذاي نامحدود دست ميزند.

وی در نامه خود اعلام کرده است” این آخرین درخواست و خواسته اینجانب از مسئولین زندان و قوه قضاییه میباشد و تا حصول نتیجه قانوني و واقعی دیگر دست به هیچ مکاتبه ای نخواهم زد. ”

مشروع نامه اين زنداني به شرح زير ميباشد:

ریاست زندان رجایی شهر

در ۱۷سال گذشته ستم های بیشماری بر من و خانواده ام تحمیل شد از قطع ملاقات تا قطع غیرقانونی تلفن از عدم صدور اجازه مرخصی استعلاجی در مانی گرفته تا عدم صدور اجازه حضور بر مزار مادر و یا حتی مراسم عروسی دخترم و این ستم و ظلم مضاعف همچنان با ایجاد محدودیت های بیشماری متاسفانه ادامه دارد اینجانب به عنوان یک زندانی سیاسی که بیش از ۵۰۴۹روز از تمام حقوق یک زندانی محروم بوده و از طرفی با پرونده سازی های بیشمار غیراخلاقی و غیرانسانی مامورین مواجه بوده ام. از تاریخ ذکر شده تا حضور نتیجه ملموس در ارتباط با پرونده در اعتصاب غذای نامحدود خواهم بود.

و خواستار رسیدگی فوری به موضوع پرونده و موضوعات قید شده در زیر هستم:

۱- ملاقات مستقیم با دادستان تهران برای رسیدگی به پرونده و رسیدن به یک جواب قانونی به عنوان یک حق مشروع

۲- ایجاد شرایط انسانی در محل بازداشت و تغییر شرایط موجود و اتمام فشارهای غیرانسانی و غیراخلاقی

۳- طبق گزارشات روزنامه های کثیر الانتشار حکم رسول حردانی، شهرام پورمنصوری و فرهنگ پورمنصوری ۱۵سال بوده اما متاسفانه با گذشت بیش از یکسال و نیم همچنان این زندانیان مورد ظلم قضایی قرار دارند و شاهد عدم آزادی آنها بوده ایم.

اینجانب خواستار رسیدگی فوری به پرونده این زندانیان هستم.

۴- اینجانب از زمان ورود به زندان تا هم اینک از تمام حقوق قضایی و زندان محروم بودهام از قبیل : درمان، مرخصی و ….

در آخر فکر میکنم این آخرین درخواست و خواسته اینجانب از مسئولین زندان و قوه قضاییه میباشد و تا حصول نتیجه قانون. و واقعی دیگر دست به هیچ مکاتبه ای نخواهم زد.

خالد حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) ۲۲خرداد ۱۳۹۶

رونوشت:

دادستان تهران

رییس سازمان زندانها

رسانه های داخلی و خارجی جهت انعکاس

Comments are closed.