وضعيت امين افشارنادري در بند چهار اوين

13

وضعيت امين افشارنادري در بند چهار اوين

امين افشار نادري، نوكيش مسيحي توسط زندانياني با جرائم مالي مورد تهديد و آزار و اذيت در بند چهار زندان اوين قرار گرفته است

وي بدون رعايت اصل تفكيك جرائم در بند چهار زندان اوين نگهداري ميشود و توسط زندانيان جرائم مالي كه وزارت اطلاعات آنها پشتيباني و حمايت ميكند اين زنداني را نجس خطاب كرده و وي را به پرونده سازي جديد تهديد نمونده اند.

این نوکیش مسیحی روز یکشنبه ۲۱ خردادماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده با اتهام “تشکیل کلیسای خانگی” (ماده ۴۹۸)، محاکمه شد و آخرین دفاعیات خود را ارائه داد.

Comments are closed.