بازداشت 9 شهروند بهايي در دو شهر گرگان وشاهين شهر

14

دستگيري 9 شهروند بهايي در دو شهر گرگان و شاهين شهر

روز سه شنبه 23 خرداد، 9شهروند بهايي در شهرهاي گرگان و شاهين شهر اصفهان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان منتقل شدند.

7 تن از اين شهروندان در شهرگرگان بازداشت و به زندان منتقل شدند.  4تن از آنها با نامهاي، مژده ظهوري، فرخناز تبيانيان، مريم دهقاني يزدلي ، هوشمند دهقاني يزدلي با يورش ماموران در منزلشان دستگير شدند.

3 تن ديگر، شيدا قدوسي ، پونه ثنائي و نازي تحقيقي از طريق تلفن به اداره اطلاعات اين شهر احضار شدند و پس از آن به زندان منتقل شدند.

2 تن از شهروندان بهايي ساكن شاهين شهر اصفهان با نامهاي فريده عبدي و نوشين سالكيان با احضار به دادسراي اين شهر پس از دوساعت بازجويي به زندان دولت آباد منتقل شدند.

Comments are closed.