صدور حکم ۵ بار اعدام در ملاءعام برای دو متهم و ۱۹۸ ضربه شلاق برای دو متهم دیگر

10

صدور حکم ۵ بار اعدام در ملاءعام برای دو متهم و ۱۹۸ ضربه شلاق برای دو متهم دیگر

دو زندانی در رودبار جمعا به ۵ بار اعدام در ملاءعام محکوم شدند. همچنین دو زندانی جوان دیگر در تهران هر کدام به 99 ضربه شلاق و تحمل یک سال تبعید محکوم شدند.

بنا به گزارشی از سایت رکنا، سهراب سالاری، دادستان رودبار جنوب اعلام کرد، دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت، متهم ردیف اول به سه بار اعدام و 11 سال حبس و متهم ردیف دوم به دو بار اعدام و 26 سال حبس محکوم شدند. وی ادامه داد: حکم بعد از قطعیت در دیوان عالی کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

همچنین در خبر دیگری از سایت رکنا، دو پسر جوان در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی  اصغرزاده و با حضور قاضی توکلی – مستشار دادگاه – تحت محاکمه  قرار گرفتند.

قضات هر دو متهم را به ۹۹ ضربه تازیانه و یکسال تبعید در یکی از شهرهای دورافتاده جنوب شرق کشور محکوم کردند. لازم به ذکر است که این حکم با اعتراض وکلای دو متهم و شاکی همراه بود، اما از سوی قضات شعبه ۴۷ دیوانعالی کشور تأیید شد.

Comments are closed.