تحمل شرایط سخت برای زندانی سیاسی حسن ابراهیمی

32

تحمل شرایط سخت برای زندانی سیاسی حسن ابراهیمی

حسن ابراهیمی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، شرایط سختی را تحمل می کند.

این زندانی 20 فروردین سال 1393 به حمله ماموران امنیتی به منزلش دستگیر و روانه زندان شد. اتهام او عضویت در انجمن علمی حق و عدالت عنوان شده است.

وی در زندان فشارهای زیادی را متحمل شده و تحت بازجویی و شکنجه و انفرادی های طولانی مدت قرار گرفته است.

وی که باید در بند زندانیان سیاسی دوران حبس خود را بگذراند، با نقض قانون تفکیک جرائم مواجه است و او را به بند زندانیان عادی زندان کرج منتقل کرده اند.

Comments are closed.