دریافت حقوق بازنشستگی به شرط مسلمان شدن

1

دریافت حقوق بازنشستگی به شرط مسلمان شدن

رئیس سازمان بیمه و بازنشستگی کشور طی نامه ای، به فرخنده فهندژ همسر استوار یکم ضیاء‌الدین فهندژ اعلام کرده است، چون نامبرده پیرو دین بهائی است وجهی بابت حقوق مستمری به وی تعلق نمی‌گیرد، مگر به دین اسلام درآمده و مدارک تغییر دین را به سازمان بیمه و بازنشستگی ارائه دهد.

متن نامه به قرار زیر می باشد:

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

شماره  9-17930

از سازمان بیمه و بازنشستگی (    )                          تاریخ1370/7/23

به بانو فرخنده فهندژ سعدی(ناخوانا)همسر استوار یکم  پیوست

ضیاءالدین فهندژ سعدی

موضوع

برابر اطلاع واصله سرکار بهائی میباشید که در این

صورت وجهی از بابت حقوق مستمری بشما تعلق نمیگیرد

لیکن چنانچه به دین مبین اسلام مشرف شده و در باره-

بهائی بودن خود اظهار ندامت بنمائید و مدارک تشرف

خود به دین مبین اسلام را باین سازمان ارائه نمائید در

مورد برقراری حقوق مستمری شما اقدام خواهد شد./

رئیس سازمان بیمه و بازنشستگی

از طرف           (ناخوانا)

سرهنگ بهروز ابراهیم زاده [امضاء]

نشانی :

گرگان- فلکه کریمی- خیابان مطَهری- کوچه مدرسه راهنمائی-

(ناخوانا…………………..) فهندژ

[مُهر ناخوانا]                                                     6…الف. ج

Comments are closed.