واقعيت ايران

حکم اعدام برای یک جوان 22 ساله

0

حکم اعدام برای یک جوان 22 ساله

روز سه شنبه 16 خرداد، جلسه ای در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست محمد باقر قربان زاده تشکیل و مرد جوانی محکوم به اعدام شد.

به گزارش رکنا، فرشید 22 ساله، هنگام ارتکاب جرم 16 سال سن داشته و به سن قانونی نرسیده بود. اتهام وارده به وی قتل میباشد و تا کنون ۶ سال را در کانون اصلاح تربیت گذرانده است.

فرشید در مقابل حکم صادر شده از طرف قاضی میگوید: «چون خانواده مقتول شناسایی نشده اند رییس قوه قضاییه برایم حکم قصاص خواسته است.»

Comments are closed.