ششمین روز اعتصاب غذای رسول حردانی

3

ششمین روز اعتصاب غذای رسول حردانی

روز ۱۵ خرداد، رسول حردانی ششمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت.

رسول حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج ( گوهردشت)، در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی و عدم اجازه مرخصی استعلاجی از طرف دادستان تهران، از تاریخ 9 خرداد 96 دست به اعتصاب غذا زده و تهدید کرده  در صورت عدم پاسخگویی مسئولین لب های خود را خواهد دوخت.

رسول حردانی از سال 1379 در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری های غیرانسانی بوده که به علت وخامت حال و تشدید بیماری MS، در سال 86 با سپردن سند آزاد شد، اما پس از قیام مردم در سال 88 در چهارشنبه سوری همان سال در تهران بازداشت و توسط نیروهای امنیتی شدیدا تحت شکنجه قرار گرفت تا جایی که خانواده این زندانی سیاسی چندین ماه از وضعیت او بی اطلاع بودند و از آن تاریخ، دادستان تهران که خود یکی از شکنجه گران و اعدام کنندگان فله ای در استان خوزستان بوده، با آزادی و مرخصی این زندانی سیاسی مخالفت میکند.

Comments are closed.