سرپوشی بر پوشاندن دستگیری فعالین شبکه های مجازی

1

سرپوشی بر پوشاندن دستگیری فعالین شبکه های مجازی

به گفته کیانی رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری رژیم ايران ، 43 درصد جرائم مجازی می باشد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از کیانی گزارش مي كند : « جرایم مربوط به شبکه های اجتماعی و تلگرام نزدیک به ۴۳ درصد جرائم مجازی است که شامل مزاحمت های آنلاین، هتک حیثیت و حرمت افراد و در اختیار قرار گرفتن حساب های اکانت های تلگرام است».

این در صورتی است که بعد از شروع سال جدید به صورت گسترده ای، فعالین تلگرامی دستگیر و روانه زندان شدند و تعدادی از آنها هنوز هم در زندان به سر می برند.

Comments are closed.