صدور حكم اعدام براي اتهام قتل غير عمد

1

پسر جوان 22 ساله برای دومین بار، به اتهام قتل غير عمد در تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.

اين جوان كه آرش نام دارد سال 1392 وقتي 18ساله بود دستگير شد. اتهام انتصابي به آرش، قتل غير عمد يك پليس هنگام درگيري پليس با او در جشن چهارشنبه سوري( جشن پايان سال ايراني ها) مي باشد.

پرونده او اولين بار سال 94 در شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران به جریان افتاد و حکم اعدام برای وی صادر گردید، سپس در ديوان قضايي، اين حكم اوليه نقض شد و در بررسي مجدد، هيئت قضايي، قتل را شبه عمد تشخيص دادند و  او را به پرداخت ديه محكوم كردند.

به دنبال درخواست وكيل خانواده مقتول، مجدد وي محاكمه و اينبار  به اعدام محكوم شد.

بنا به تاكيد اين جوان  و حكم اوليه اي كه داده شده بود، اين قتل غير عمد  بوده و نبايد به آن حكم اعدام داده ميشد.

Comments are closed.