شروع بیست و چهارمین سال زندان محمد نظری

3

شروع بیست و چهارمین سال زندان محمد نظری

روز 9 خرداد، محمد نظری، زندانی سیاسی و بیمار محبوس در زندان رجایی شهر کرج، بیست و چهارمین سال حبس خود را آغاز کرد.

این زندانی سیاسی با وجود بیماری و شرایط جسمی نامناسب، به دلیل سنگ اندازي هاي مسئولين زندان، تاکنون از آزادی مشروط، مرخصی و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

رئیس زندان رجایی شهر کرج در رابطه با عدم اعزام وی به بیمارستان مدعی شده است که دستور اعزام وی باید از سوی دادگاه کرج صادر شود، در حالی که دادگاه کرج اعلام کرده است که دادگاه ارومیه باید رسیدگی های لازم را در این مورد انجام دهد و همچنین دادگاه ارومیه نیز اعلام کرده است که دادگاه تهران باید دستور اعزام وی را صادر کند”.

محمد نظری فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد بازداشت و در حالی که اتهام وارده را رد کرده بود و آن را بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه می دانست، به اعدام محکوم شد که این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت. پس از بررسی مجدد پرونده در سال ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب مهاباد و رئیس زندان رجایی شهر کرج با آزادی وی موافقت کردند. ولی تاکنون هیچ اقدامی درجهت آزادی وی صورت نگرفته است.

Comments are closed.