صدورحكم اعدام و 60سال زندان به جرم محاربه

10

صدورحكم اعدام و 60سال زندان به جرم محاربه

دادگاه پنج فعال بلوچ که به مدت 2 سال بدون محاکمه به اتهام محاربه زندانی بودند، بالاخره برگزار شد.

در اين  دادگاه برای يك  فعال  بلوچ حکم اعدام و برای 4 نفر ديگر مجموعاً 60 سال حبس صادر شد.

شعبه یک دادگاه زاهدان روز سه شنبه 9 خردادماه، برای جاوید دهقان حکم اعدام و برای محمود کلکلی، امید ایمانی، عبدالحمید بلوچ و علیرضا بمپوری، هر کدام 15 سال  زندان حكم داد.

هر پنج تن از زندانیان اتهامات وارده را رد کرده و گفته اند برای اخذ این اعترافات اجباری، به‌شدت شکنجه شده‌اند.

این احکام صادره توسط “قاضی سید رضا جواد موسوی” و ”قاضی مهران بامری” صادر شده است و اتهام این 5 نفر که به مدت دو سال است در زندان به سر می‌برند، “اقدام علیه امنیت ملی و محاربه” از طریق حمله مسلحانه اعلام شده است.

زندانیان به احکام مذبور اعتراض کرده و اتهامات را نپذیرفتند آنان می‌گویند در مدت نگه داری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان به‌شدت “شکنجه” شده‌اند، که در پرونده آنان نیز درج شده است.

بنابه اظهارات زندانیان آنها طي مدت بازجويي به بالاجبار عریان شده‌اند، ضربات شلاق را متحمل شده و شدیداً مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند.

Comments are closed.