واقعيت ايران

عفو بين الملل :ایران و تخريب گورستان ها

0

عفو بين الملل :ایران با تخریب يك گورستان، سند [پزشکی] قانونی حساس را از بین مي برد

بگفته سایت عفو بین الملل, 1ژوئن2017 ، تخریب محل یک گورستان در اهواز (جنوب ایران) که حاوی بقایای اجساد حداقل  44نفر که سال 1988بصورت صحرایی اعدام شده بودند،  یک سند پزشکی قانونی و حیاتی را از بین می برد و فرصتها برای رسیدگی قضایی و تحقق عدالت در مورد کشتار زندانیان که در سراسر کشور در 1988انجام شده از بین می رود.

سند تصویری و ویدیویی که توسط گروه ان.جی.او ی عدالت برای ایران فراهم شده را عفو بین الملل بررسی کرده و نتیجه نشان می دهد که بولدوزرها روی یک پروژه ساختمانی درست در کنار این گورجمعی در اهواز کار می کنند و علاوه بر این توده یی از مصالح آشغال و ساختمانی در اطراف این گورجمعی دیده می شود.

گرچه مقامات ایران هیچ  اظهارنظری حول اين مسئله نكرده اند، اما خانواده قربانیان از طریق کارگران ساختمان دریافتند که طرح این است که این بلوکهای سیمانی مربوطه صاف شده و یک ساختمان روی آن ساخته شود…

تاكيد مي شود كه به اين وسيله حكومت ایران مي خواهد مزار اين قربانیان را از بین ببرند تا اين جنايات قابل پيگيري نباشد.

لازم به يادآوري است كه اعدامهای جمعی و صحرایی زندانیان سیاسی در 1988 تحت عنوان قتل عام زندانیان  در ژوییه آن سال به فرمان خميني انجام شد و طي آن بيش از 30000 زنداني مجاهد و سياسي اعدام شدند.

Comments are closed.