خودداري از انتقال به بيمارستان در سي امين روز اعتصاب

2

در آستانه سي امين روز اعتصاب غذا از اعزام اسماعيل عبدي به بيمارستان خودداري مي شود

بنا به گزارشهای دریافتی صبح روز سه‌شنبه 9 خرداد 96 زندانی سیاسی اسماعیل عبدی كه در آستانه سي امين روز اعتصاب غذا خود به سر مي برد،  به علت درد  شدید کلیه و افت فشار خون قرار بود که به بیمارستان موسوم به خمینی منتقل شود.

دژخیمان به وی گفته‌اند که باید با دست‌بند و پابند و با لباس زندان به بیمارستان اعزام شود . ولي اين معلم زنداني از پذيرش اين شرايط براي رفتن به بيمارستان خودداري كرده است ، لذا  با همان وضعیت وخیم جسمي مجدد به بند بازگردانده شده است.

در حاليكه اسماعیل عبدی در وضعیت حاد جسمي  به‌سر می‌برد، سپاه و دادستانی و حاجی مرادی دادیار ناظر بر زندان اوین اجازه درمان وي را  نمی‌دهند و مسبب اصلی عدم اعزام وی به بیمارستان مي باشند..

Comments are closed.