اعتصاب غذای رسول حردانی در اعتراض به عدم اعزام وی به مرخصی

1

اعتصاب غذای رسول حردانی در اعتراض به عدم اعزام وی به مرخصی

رسول حردانی، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر، از روز 8 خرداد، در اعتراض به مخالفت مسئولین زندان با اعزام او به مرخصی دست به اعتصاب غذا زد.

وی اعلام نمود در صورتی که مسئولین ظرف بیست روز آینده  با درخواست مرخصی درمانی‌اش موافقت نکنند وارد اعتصاب غذای خشک خواهد شد.

رسول از نوعی بیماری قلبی رنج می‌برد و طی روزهای گذشته دچار شوک عصبی شده بود، نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی در خارج از زندان دارد اما رسول حاج مرادی با اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی مخالفت می‌کند.

این زندانی در سال ۷۹ با اتهامات امنیتی بازداشت و در دادگاهی به همراه خالد حردانی به اعدام محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. این زندانی که هم‌اکنون هفدهمین سال حبس را در زندان رجایی سپری می‌کند، در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.

Comments are closed.