محرومیت از تحصیل دانشجوی بهایی دانشگاه پلی تکنیک

12

محرومیت از تحصیل دانشجوی بهایی دانشگاه پلی تکنیک

وفا هویدایی، دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته فیزیک دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، به دلیل بهایی بودن درترم دوم از دانشگاه اخراج شد.

وفا هویدایی در کنکور مهرماه ۱۳۹۵ با رتبه ۲۷۰۲ در رشته فیزیک وارد دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر شد و در ترم دوم در اول خردادماه ۱۳۹۶ با مسدود شدن کاربری دانشجویی وی در سایت دانشگاه از ادامه تحصیل محروم گشت.

این شهروند بهایی پس از اخراج برگه‌ی از مسئولین دانشگاه دریافت کرده است که در قسمت وضعیت دانشجویی «اختتام پرونده (محروم از تحصیل)» قید شده است.

همچنین طی روزهای اخیر، فرزاد صفایی دانشجوی ورودی ۱۳۹۲ در مقطع کارشناسی پیوسته، در رشته متالوژی صنعتی دانشگاه آزاد اهواز، پس از گذراندن هشت ترم در اواخر اردیبهشت‌ ۱۳۹۶ با احضار از سوی حراست دانشگاه و مسدود شدن کاربری دانشجویی در وب‌سایت دانشگاه از ادامه تحصیل منع شد.

محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز صورت میگیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و بخصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده اند و آن را مصداق بارزی از بی توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته اند.

Comments are closed.