محروميت زنداني سياسي از حق درمان

2

محروميت زنداني سياسي از حق درمان

هفته گذشته رسول حردانی، زندانی امنیتی زندان رجایی شهر، علی رغم وضعیت نامساعد جسمی، از حق درمان در خارج از زندان محروم مانده است.

وی که از نوعی بیماری قلبی رنج می‌برد و بخشی از بدن وی بی حس است ،  به سختی حرکت میکند، روز ۲ خرداد، دچار شک عصبی شد، ولي  مسئولین بهداری زندان رجایی شهر، از صدور دستور اعزام وی به بیمارستان خودداری کرده‌اند.

رسول حردانی در سال ۷۹ علی رغم اینکه کمتر از ۱۸ سال سن داشت، با اتهامات امنیتی بازداشت و در دادگاهی به همراه خالد حردانی به اعدام محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. این زندانی هم‌اکنون هفدهمین سال حبس را در زندان رجایی سپری می‌کند.

Comments are closed.