افزايش موج اعدام ها دو اعدام ديگر در كرمانشاه و زاهدان

11

افزايش موج اعدام ها دو اعدام ديگر در كرمانشاه و زاهدان

یک شهروند دیگر بلوچ  در زندان زاهدان  و يك زنداني در ديزل آباد كرمانشاه  به دار آویخته شدند.

حبيب گل بيگي زنداني بلوچ سني مذهب كه در زندان زاهدان محبوس بود روز 4 خرداد اعدام شد.

همچنين دژخیمان خامنه‌ای در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه یک زندانی به نام مهران اشرفي را  روز دوشنبه اول خرداد در زندان ديزل آباد كرمانشاه با طناب دار، اعدام كردند.

بنا به اطلاعیه‌ای که دبیرخانه شورای ملی مقاومت به تاریخ سوم خرداد 96صادر کرد: رژیم آخوندی بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات قلابی، بساط دار و شکنجه را در زندانهای سراسر کشور از سر گرفته است. طی روزهای اول و دوم خرداد ۱۰زندانی در زندانهای تبریز، زاهدان، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و زندان مرکزی کرج بدار آویخته شدند. صرفاً 9تن از آنها در روز دوم خرداد اعدام شدند.

دژخیمان زندان زاهدان همزمان با اعدام عبدالکریم شهنوازی، ۳۰ساله، به گردن یک زندانی دیگر نیز طناب دار انداختند و او را پس از آن که شاهد مرگ عبدالکریم بود، پایین آورده و به وی گفتند ۴۰روز دیگر اعدام خواهد شد.

رژیم آخوندی که در جریان انتخابات قلابی با اعتراض و ابراز انزجارهای جوانان در شهرهای مختلف کشور مواجه بود، به‌منظور مهار اوضاع هیچ چاره‌یی جز توسل به اعدامهای جمعی نیافته است. رحمانی فضلی، وزیر کشور روحانی، ضمن اشاره به انبوه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی به کار گرفته شده در روز نمایش انتخابات گفت: «چهار شب آخر همه جوانها در خیابان بودند. واقعاً وضعیت نگران‌کننده بود. نظام ما دشمن دارد».

Comments are closed.