واقعيت ايران

انتقال چند تن از زندانیان اهل سنت به سلولهای انفرادی

0

انتقال چند تن از زندانیان اهل سنت به سلولهای انفرادی

طبق گزارش دريافتي از يك منبع موثق ، روز دوشنبه  ۲ خرداد ماه ؛ چهار تن از زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت که در بند ۷ سالن ۲۱ زندان گوهردشت زندانی هستند؛ به سوئیتهای دربسته بند ۱۰ منتقل شدند.

این سوئیتهای دربسته انفرادی جهت تنبیه زندان است و زندانیان اهل سنت برای تنبیه به علتی نامعلوم به این سلولها منتقل شده اند.
از وضعيت و اسامي اين زندانيان اطلاع دقيقي در دست نيست.

Comments are closed.