تشديد فشار بر زندانيان سياسي با جابجايي و انفرادي در زندان هاي ايران

5

تشديد فشار بر زندانيان سياسي با جابجايي و انفرادي در زندان هاي ايران

رژيم حاكم بر ايران پس از نمايش به اصطلاح انتخاب رياست جمهوري، اقدام به وارد آوردن فشار مضاعف  بر زندانيان سياسي كرده است. منجمله طبق گزارشات دريافتي زندانيان سياسي مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند. محمدعلی منصوری از بند ۲۰۹ زندان اوین به رجایی شهر و شیراحمد شیرانی از قرنطینه زندان اردبیل به بند زندانیان جرائم خطرناک منتقل گرديده است.

مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی علیرغم مفتوح بودن پرونده و مشخص نبودن وضعیت قضایی از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند. این افراد پس از چند روز نگهداری در قرنطینه نهایتا به سالن هایی غیر از محل نگهداری زندانیان سیاسی فرستاده شده اند.

شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی بلوچ که پیش‌تر به قرنطینه زندان اردبيل منتقل شده بود، بعد از ۲۱ روز به بند زندانیان جرائم خطرناک انتقال یافته است.

یک منبع مطلع گفت: «شیراحمد شیرانی در طول تمام مدتی که در قرنطینه نگهداری می‌شد، در وضعیت بسیار سختی ازنظر غذایی و بهداشتی بوده به او پتو و ملزومات اولیه بهداشتی و لباس داده نشده؛ این فشار ها به حدی بود که حتی به او اجازه نمی‌دادند از امکاناتی که با هزینه شخصی خود تهیه کرده، استفاده کند.»

شیراحمد شیرانی، زندانی بلوچ که هفتمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، به علت شکنجه‌های وارده در هنگام بازجویی از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد.شیراحمد شیرانی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۷۹ دستگیر و به مدت ۲ سال در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفت،

وی پس از تحمل حدود ۲ سال انفرادی پس از یک اعتصاب غذا در یک دادگاه کوتاه‌مدت بدون داشتن حق وکیل به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۲۲ سال حبس در تبعید محکوم شد

محمدعلی منصوری، زندانی سیاسی بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که یک ماه پیش به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود، روز دوشنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۶، مجدداً به بند مذکور در زندان رجایی شهر باز گردانده شد. این زندانی سیاسی روز یکشنبه سوم اردیبهشت‌ماه از بند ۴ سالن ۱۲ به بند ۲۰۹ انتقال یافته بود.محمدعلی منصوری علیرغم گذراندن بیش از دوم سوم از دوران محکومیت خود و ابتلا به بیماری‌های متعدد، پس از گذشت نه سال حبس، همچنان از حق مرخصی و آزادی مشروط محروم است.

Comments are closed.