واقعيت ايران

تداوم فشار بردانشجو زنداني، ماهر كعبي

0

تداوم فشار در دانشجو زنداني، ماهر كعبي

بر اساس گزارش های دریافتی ؛در هفته گذشته مسئولین زندان اردبیل به منظور بالا بردن فشار و اذیت و آزار  بر زندانیان سیاسی عرب  تبعیدی؛ آنها را بصورت تک به تک یا دونفره به بندهای زندانیان عادی منتقل کردند.

پیش از این نیز زندانی سیاسی تبعیدی ماهر کعبی  دانشجو عرب اهل شوش از بند ۷ به بند ۵ منتقل شده و در اعتراض به این موضوع اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.ماهر کعبی همچنان در بند زندانیان عادی تحت فشار است. بر اساس گفته نزدیکان وی با وجود وعده مسئولین زندان مبنی بر انتقال وی به بند ۷؛این زندانی همچنان در بند ۵ و برخلاف قانون تفکیک جرائم زندانی است.
بند ۵ زندان اردبیل بسیار پرجمعیت و بسیار بیشتر از ظرفیت مملو از متهمین به سرقت ؛مواد مخدر و جرائم دیگر است.ازدحام به حدی است که زندانیان در کریدور زندان می خوابند و از تخت محروم هستند.
دانشجوی زندانی سیاسی ماهر کعبی؛فرزند رحیم متولد ۷ آذر ۱۳۷۱ در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰؛هنگامی که ۱۹ سال بیشتر نداشت؛ در شهرشوش خوزستان دستگیر و مدت سه ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات زیر بازجویی بوده است. وی به اتهام اقدام علیه امنیت ؛ عضویت در سازمان آزادی بخش اهواز و  ارسال اخبار به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. بنا به گفته نزدیکان این زندانی؛وی به هیچ گروهی وابسته نبوده است.
ماهر کعبی در زمان بازداشتش در اطلاعات تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته و حتی دندانهایش ریخت.اکثر اتهاماتی که در پرونده وی موجود است؛ با فشار و شکنجه بر وی تحمیل شده است.
برادر ماهر کعبی؛احمد کعبی نیز در زندان کرمان محبوس است. این دو برادر که با هم دستگیر شدند؛ به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است.

Comments are closed.