بازداشت رضا ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات

12

بازداشت رضا ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات

 

رضا ملک، زندانی امنیتی سابق، توسط نیروهای امنیتی، در منزل مادری‌اش بازداشت، و به بند چهار زندان اوین منتقل شد.
رضا ملک، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با مراجعه ماموران پلیس امنیت به منزل مادری اش بازداشت شد و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی اش به بند چهار زندان اوین منتقل شد.
رضا ملک به دستور بازپرس نصیرپور به اتهام توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
رضا ملک معاون تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات ایران در دوران علی فلاحیان بوده است. او در پی ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، اقدام به افشای برخی مستندات نمود و در پی آن دستگیر گردید.
وی که از مسئولان سابق وزارت اطلاعات است از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ در زندان به سر می‌برد، در فروردین ماه ۱۳۹۳ و پس از حدود ۱۳ سال زندان آزاد شد.

این زندانی امنیتی در سال ۱۳۹۱ زمانی که در زندان به سر می‌برد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه مجدداً به یک سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
وی مجدداً در آبان ماه سال ۱۳۹۴ در پی شرکت در تجمعات اعتراضی و صلح‌آمیز در مقابل زندان اوین بازداشت و در اواخر دی ماه با قید کفالت از زندان آزاد شد.

Comments are closed.