اعدام يك زنداني در اصفهان ،صدور حكم اعدام در اروميه

13

اعدام يك زنداني در اصفهان و صدور حكم اعدام در اروميه

صبح روز دوشنبه 1خرداد، يك زنداني عادي محكوم به اعدام در زندان اصفهان اعدام شد. همچنين حكم اعدام يك زنداني سياسي كرد در اروميه صادر گرديد.

زنداني اعدام شده  امیرحسین نوروزی نام داشت، اين زنداني از  صبح روز ۳۰ اردیبهشت ماه به سلول انفرادی منتقل شده بود. وی از ۴ سال پیش محکوم به اعدام بود.

بر اساس گزارشهای رسیده امیر حسین نوروزی به حبس ابد محکوم شده بود؛ اما پس از پرونده سازی مجدد به وسیله رئیس زندان و اطلاعات زندان اصفهان پرونده وی به تهران فرستاده شدو حکم اعدام صادر می شود.

همچنين طبق گزارشات دريافتي  روز شنبه ٣٠ اردیبهشت‌ماه به  زنداني كرد با  نام كمال حسن رمضان  از سوی شعبه ۳ دادگاه ارومیه حكم اعدام ابلاغ شده است.

این ابلاغ توسط  قاضی مهدی دادپور، قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه ارومیه به رئیس زندان ارومیه‌ ارسال شده‌ است.

 

کمال حسن رمضان ، ۳۱ ساله در تیرماه سال ۹۳ در نزدیکی شهر ارومیه همراه با دو شهروند اهل ماکو توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شدند. کمال حسن رمضان زندانی سیاسی تحت شكنجه هاى شديد در بازداشتگاههاي  امنيتي سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده و وی در ٢٣ مرداد ماه ٩٤ در دادگاه اروميه به رياست قاضي چابك در جلسه اي يك ساعته، به ١٠ سال و يک روز حبس محکوم گردید و حکم صادره به وكيل اين زنداني رسماً ابلاغ شد.

درپی اعتراض نامبرده به حکم صادره، حکم ایشان به ٧ سال حبس كاهش یافت. پس از قطعي شدن حكم فشارهاى نيروهاى امنيتى بر اين زندانى كرد افزايش پيدا كرد و پرونده جديدى براى وي  در شعبه يك  تشكيل شد، کە نهایتا بە حکم اعدام وی منجر گردید.

Comments are closed.