انتقال یک زندانی به انفرادی برای اعدام

2

صبح روز شنبه 30 اردیبهشت، یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی در زندان اصفهان منتقل شده است.

هویت این زندانی امیرحسین نوروزی و اتهام وی مواد مخدر اعلام شده است، این زندانی از ۴ سال پیش با حکم اعدام در زندان اصفهان نگهداری می‌شود و گفته می‌شود، حکم این زندانی روز دوشنبه اول خردادماه اجرا می‌گردد.

Comments are closed.