انتقال هفت شهروند بهایی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی هرمزگان

8

هفت تن از شهروندان بهایی که پیش‌تر توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده بودند، در هفته گذشته به زندان مرکزی هرمزگان منتقل شدند.

مارال راستی و مهناز جانثار، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ و نسیم قنواتیان، آرش راسخی، مهرالله افشار، فرهاد امری حصاری و امید آفاقی نیز روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ پس از پایان دوران بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی بندرعباس منتقل شدند.

بازجویانی که از تهران جهت بازجویی به بندرعباس آمده بودند در دوران بازجویی با این زندانیان، تماماً رفتاری زشت به همراه توهین‌های مکرر داشتند.

Comments are closed.