قتل یک زندانی توسط رئیس حفاظت اطلاعات زندان زابل

25

غلامرضا اسماعیلی معروف به گاو اسرائیلی، رئیس حفاظت – اطلاعات زندان مرکزی زابل؛ یک زندانی ۴۵ ساله را در زندان زابل به قتل رساند.

نیمه شب سه شنبه شب 26 اردیبهشت، رئیس حفاظت – اطلاعات زندان زابل بنام غلامرضا رضایی به بهانه سرکشی به بند ۴ زندان مراجعه کرد. وی سراغ یک زندانی بنام رمضان کوهکن 45 ساله فرزند حسن رفت که در طبقه سوم تخت در حال استراحت بود.

این زندانی بخت برگشته که به علت اعتیاد از مشتریان پسر عموی رئیس حفاظت زندان بود، به دلیل عدم پرداخت بدهی خود مورد شماتت رئیس حفاظت زندان قرار گرفته بود. سرکرده حفاظت زندان که یکی از شکنجه گران وحشی زندان است، ضمن فحاشی و پرخاشگری با رمضان کوهکن او را از بالای تخت به پایین پرتاب کرد که در نتیجه وی ضربه مغزی شده و بنا به گفته  زندانیان در لحظه جان سپرد.

مسئولین زندان برای طبیعی جلوه دادن این موضوع وی را به بیمارستان امیر المؤمنین زابل اعزام کرده و مرگ این زندانی را سنکوب اعلام کردند.

این فرد وحشی غلامرضا رضایی معروف به گاو اسرائیلی، رئیس حفاظت – اطلاعات زندان، بزرگترین وارد کننده مواد مخدر به زندان و مسئول توزیع و فروش آن می باشد و این کار را توسط پسر عمویش که در زندان زابل به جرم قتل محبوس است،‌ انجام می دهد.

وی نیمه شب سه شنبه 26 اردیبهشت به عنوان جانشین رئیس زندان در زندان حضور داشت.

قابل ذکر است که هفته گذشته یک سرباز بنام محمد خلیل پور که در همین زندان دوران خدمت سربازی اش را می گذراند مورد فحاشی و شکنجه توسط غلامرضا رضایی قرار گرفت.

Comments are closed.