صدور حکم اعدام و شلاق و تبعید برای ۳ مرد جوان

3

مرد جوانی، با حکم قضات دادگاه شعبه دهم کیفری تهران به اعدام محکوم شد.

اتهام وی قتل عنوان شده است.

همچنین طی حکم دیگری دو پسر جوان به شلاق و تبعید محکوم شدند. اتهام این دو نفر تجاوز اعلام شده است.

قضات دادگاه هر یک از آنها را به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲سال تبعید محکوم کردند.

Comments are closed.