صدور حکم اعدام ، شلاق، تبعید برای ۳ مرد جوان

7

صدور حکم اعدام و شلاق و تبعید برای ۳ مرد جوان

مرد جوانی، با حکم قضات دادگاه شعبه دهم کیفری تهران به اعدام محکوم شد.

اتهام وی قتل عنوان شده است.

همچنین طی حکم دیگری دو پسر جوان به شلاق و تبعید محکوم شدند. اتهام این دو نفر تجاوز اعلام شده است.

قضات دادگاه هر یک از آنها را به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲سال تبعید محکوم کردند.

Comments are closed.