حكم شلاق و شستن اجساد مردگان در غسالخانه فقط براي داشتن رابطه

11

حكم شلاق و شستن اجساد مردگان در غسالخانه فقط براي داشتن رابطه

شعبه پنجم دادگاه کیفری برای یک زن جوان ۷۴ ضربه شلاق همراه با دو سال شستن مرده‌ها در غسالخانه و برای مرد ۹۹ ضربه شلاق و تبعید به یکی از شهرهای دورافتاده به خاطر ارتباط پنهانی صادر کرده است.

این زن، «مینا» ۳۵ ساله، ۲۷ بهمن پارسال با شکایت مرد جوانی که ادعا داشت همسرش با مرد غریبه‌ای رابطه پنهانی دارد دستگیر شد و توسط پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت.

پس از اظهارات زن جوان، مرد غریبه نیز به صورت غیرعلنی تحت محاکمه قرار گرفت و سپس قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری رأی خود را درباره این متهم صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه،  مرد غریبه نیز به ۹۹ ضربه شلاق و تبعید به یکی از شهرهای دورافتاده محکوم شد. پس از تأیید این رأی از سوی قضات دیوان عالی کشور حکم درباره این زن و مرد اجرا خواهد شد.

Comments are closed.