عدم دسترسی زن زنداني مهسا رجعتی به امکانات پزشکی

25

عدم دسترسی  زن زنداني مهسا رجعتی به امکانات پزشکی

مهسا رجعتی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، علی رغم ابتلا به بیماری و شوک‌های عصبی، هم چنان در بند ۲۴۱ (بند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه) نگهداری می‌شود و دسترسی وی به امکانات پزشکی محدود است.

مسئولین زندان اوین علیرغم دریافت مدارک پرونده پزشکی مهسا رجعتی، تاکنون از فراهم کردن امکانات پزشکی برای وی خودداری کرده‌اند. این در حالی است که خانم رجعتی برای معالجه و درمان بیماری و شوک‌های عصبی می‌بایست تحت مراقبت‌های درمانی باشد.

همچنین مسئولین قضایی و امنیتی علیرغم اتمام دوران بازجویی و تعیین قرار وثیقه برای این فعال مدنی، همچنان از آزادی او جلوگیری می‌کنند.

وی، روز 13 دی‌ 1395، در فرودگاه خمینی در زمانی که قصد خروج از کشور به مقصد کانادا را داشته توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. پس از دو ماه بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند زنان این زندان منتقل شد اما بعد از مدت کوتاهی مجدداً از بند زنان به بند ۲۴۱ این زندان (بند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه) انتقال یافت.

Comments are closed.