انتقال فریبکارانه دو زندانی در رجایی شهر

2

انتقال فریبکارانه دو زندانی در رجایی شهر

روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت، دو زندانی با فریب و رفتاری غیر انسانی و وحشیانه از بند ۴ زندان رجایی شهر به سلولهای انفرادی بند ۱۰ این زندان منتقل شدند.

این دو زندانی به نامهای رسول حردانی و فرهنگ پور منصوری تحت عنوان اینکه، مدیریت زندان آنها را فرا خوانده است از بند ۴ خارج شده و پس از آن بدون هیچ دلیلی آنها را به بند ۱۰، که بندی در بسته در زندان رجایی شهر کرج است منتقل کردند. در این بند باندهای مافیایی زندان حضور دارند و فردی به نام مردانی رئیس زندان، باندهای مافیایی را برای سرکوب و حتی حذف فیزیکی زندانیان معترض، به کار می برد.

زندانی فرهنگ پورمنصوری نسبت به برخورد وحشیانه فردی به نام قبادی که اخیراً از زندان اوین به رجایی شهر منتقل شده و به عنوان مدیر داخلی زندان گماشته شده، اعتراض نمود که از طرف وی مورد بدرفتاری قرار میگیرد.

از طرفی دیگر باند مافیایی زندان اقدام به ضرب و شتم زندانی نادر محمدی در بند ۲ زندان رجایی شهر کرج نمود. این زندانی توسط قبادی مورد تهدید قرار گرفت و سپس به بند دربسته ۱۰ منتقل گردید.

قبادی از شکنجه گران بی رحم و قصی القلب می باشد که از بدو ورود به زندان رجایی شهر کرج شروع به اذیت و آزار و رفتارهای غیر انسانی علیه زندانیان نموده است.

Comments are closed.