انتقال تنبيهي زندانی سیاسی به بند مجرمان عادي

11

انتقال تنبيهي زندانی سیاسی به بند مجرمان عادي

روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه مصطفی داوودی، زندانی سیاسی به صورت تنبیهی به دستور رئيس زندان  به سلول انفرادی زندان ارومیه انتقال یافت.

اين زنداني سياسي براي تنبيه به بند 12 منتقل شده است. لازم به يادآوري است كه بند ۱۲ زندان اروميه ، قبلا  بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه بود،  اما در طول چند سال گذشته با فشار مسئولین زندان و دفتر ویژه اداره اطلاعات در این زندان،  این بند منحل و تعدادی از زندانیان جرایم عادی به این بند منتقل شدند.

مصطفی داوودی، زندانی سیاسی کُرد اهل مهاباد در سال ۸۷ به اتهام عضویت در يك گروه كردي بازداشت و از سوی دادگاه مهاباد ، به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد. این زندانی سیاسی ۸ سال و دو ماه حبس خویش را در زندانهای مهاباد و ارومیه سپری کرده است.

Comments are closed.