يك اعدام در تبريز و صدور حكم اعدام در تهران

6

يك اعدام در تبريز و صدور حكم اعدام در تهران

روز سه شنبه 19 اردیبهشت، حکم اعدام یک زندانی که از سه سال پیش در زندان ارومیه محبوس بود،  در محوطه این زندان اجرا شد. همچنین حکم اعدام یک زندانی جوان نیز در دادگاه تهران صادر شد.

زندانی اعدام شده ، داوود فاطمی نسب اهل تبریز بود. داوود فاطمی دو ماه پیش نیز جهت اجرای حکم به پای چوبه‌دار رفته بود ولی در آخرین لحظات، اجرای حکم وی موقتاً متوقف شده بود ولي روز سه شنبه اين حكم اجرا شد.

همچنين  در  شعبه‌هشتم دادگاه کیفری استان تهران یک جوان نيز به اعدام محکوم کرد. زندانی محکوم شده به اعدام،  آرش نام دارد و  ۳۰ ساله است.

Comments are closed.