شکنجه روحي و جسمي بر زندانیان سیستان و بلوچستان

3

طی روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر فشار و شکنجه زياد بر روی زندانیان زندانهای استان سیستان و بلوچستان به دست آمده که حاکی از شقاوت و کینه مسئولین زندان در برابر زندانیان می باشد که در ادامه به چند نمونه میپردازیم.

روز یکشنبه 17 اردیبهشت، نوجوانان بند کانون باصطلاع تعلیم و تربیت زندان مرکزی زابل پس از اعتراض به وضعیت غذا، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

این زندانیان نوجوان بعد از اینکه غذای زندان را تحویل نگرفتند از طرف رئیس زندان بنام حسن میر، مورد مواخذه و سپس ضرب و شتم قرار گرفتند. حداقل 9 نوجوان زندانی برای بازجویی به دفتر رئیس زندان فراخوانده شده و مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتند.

دو زندانی بنامهای حسن طالع میر شاه و احسان کریم کشته، که اخیرا در سلولهای انفرادی مورد شکنجه قرار گرفته بودند مجدداً با دستبند و پابند به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

همچنین در زندان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان، بر اثر فشارها و رفتارهای غیر انسانی رئیس زندان یکی از زندانیان این زندان اقدام به خودکشی نمود.

زندانی محمد حنیف اسکانی ۲۳ ساله، که چندین سال در زندان بسر می برد، بدستور کریم کشته، رئیس زندان سراوان، با برخوردی وحشیانه به بند قرنطینه این زندان منتقل گردید.

این زندانی که به دستور رئيس زندان در بند قرنطینه مورد اذیت و آزار و رفتارهای غیر انسانی قرار گرفت، به منظور رهایی از این شرایط اقدام به خودکشی نمود. هم بندي هاي  او متوجه  خودکشی وی شدند با فریاد و تقاضای کمک خواهان نجات جان این زندانی گرديدند .

پس از گذشت مدتی زندانی محمد حنیف اسکانی که در شرایط حاد جسمی بود به اورژانس منتقل گردید و جان این زندانی از مرگ نجات یافت. گفتنی است که شرایط بند قرنطینه به قدری  ضد انسانی و اسفبار است که تا به حال چندین زندانی اقدام به خودکشی نمودند ، از جمله آنها حامد جهان دیده و علی دهانی را می توان نام برد.

روز پنجشنبه هفته گذشته نيز ، زندانی علی اصغر فنچولی حدوداً ۲۴ ساله از بند ۱ زندان زاهدان خارج و جهت محاکمه به دادگاه زاهدان منتقل می گردد. این زندانی قبل از رسیدن به دادگاه اقدام به فرار می کند و پس از مسافتی در حدود ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ متر دوباره دستگیر می شود. پای این زندانی در حین فرار مورد اصابت گلوله نیروی انتظامی و زندانبانان قرار گرفت و در حالیکه وی شدیداً مجروح و دچار خونریزی بود ، زندانبانان و ماموران با باطوم و مشت و لگد و سنگ این زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند به حدی که نقاط مختلف بدن این زندانی شدیداً دچار جراحت شده است.

پس از ضرب و شتم وحشیانه، این زندانی به بهداری زندان زاهدان منتقل گردید و هم اکنون در حالت وخیمی در بهداری زندان بسر می برد. این زندانی ۴ سال است که در زندان در حالت بلاتکلیفی بسر می برد.

Comments are closed.