شرايط وخيم جسمي زندانيان در زندان رجايي شهر

5

شرايط وخيم جسمي زندانيان در زندان رجايي شهر

هزاران زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به علت خراب شدن سیستم تهویه و بسته شدن امكان ورود هوای تازه به سالن و سلول های این زندان از مشکلات بهداشتی و تنفسی به شدت رنج مي برند.

اين در حالي است كه طبق گزارشات دريافتي اخیرا مسئولین زندان اقدام به بستن تمامی منافذ ورود هوای تازه کرده اند.

مسئولین زندان با جوش دادن در و پنجره ها عملا از گردش هوای تازه ، در  این زندان فاقد سیستم هواکشی پیشرفته و مناسب، جلوگیری می کنند. این پنجره ها از  قبل  با حفاظهایی مستحکم مهار شده بود و اين اقدام جديد مسئولين زندان فقط باعث سخت شدن تنفس براي زندانيان شده است. زندانیان گفته اند، در پی انسداد منافذ ورود هوای تازه مشکلات بهداشتی و تنفسی در این زندان شیوع زیادی پیدا کرده است.

علاوه بر این موضوع طي ماههای اخیر زندانیان با  شیوع سردرد و حالت تهوع ، به علت نصب تعدادي از  دستگاههای پارازیت انداز (خط شکن) در این زندان ، مواجه شده اند.

علت نصب  اين  دستگاههای پارازیت انداز، ايجاد  اختلال در ارتباطات تلفن های همراه داخل زندان مي باشد.

دستگاههای پارازیت انداز یا “خط شکنی” با تولید امواج سعی می کنند موجب افزایش بیماری در بین زندانیان شده اند.

لازم به يادآوري است كه زندان رجایی شهر کرج، زندانی قدیمی است که جمعیتی چند برابر ظرفیت را در خود جای داده است.همچنين در این زندان جمع زیادی از زندانیان سیاسی و  امنیتی تبعید شده، محبوس هستند .

Comments are closed.