اسماعیل عبدی در هفتمین روز اعتصاب غذا

6

اسماعیل عبدی در هفتمین روز اعتصاب غذا

معلم دربند و زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوين، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه هفتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت.

این زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین، از امکان تلفن و تماس با خانواده محروم بوده و خانواده وی قادر نیستند از وضعیت وی اطلاع حاصل کنند. طي روزهاي گذشته مسئولین زندان از وی خواسته اند که اعتصاب غذا خود را بشکند در حاليكه به هيچيك از خواسته هاي او رسيدگي نشده است.

از جمله  خواسته های اين زنداني سياسي، رفع اتهام امنیتی و دادرسی مجدد بدون دخالت سپاه و ضابطین آن مي باشد.

لازم به يادآوري است كه آقای عبدی در اين  اعتصاب غذا،  از حمایت جمعي از معلمین  برخوردار بوده است . بیش از ۶۰ تن از معلمین در حمایت از وی اعلام اعتصاب غذای سه روزه کردند ، همچنين  با تجمع و راهپیمایی همراهی خود با خواسته های اين معلم زنداني  را اعلام کردند.

Comments are closed.