واقعيت ايران

خودکشی و تاخیر در رسیدگی عامل مرگ زندانی مرد جوان

0

روز دوشنبه  ۱۱ ازدیبهشت ماه جاري یک مرد جوان زندانی درپی اقدام به خودکشی و به علت تعلل مسئولين زندان  در اعزام به بهداری زندان، در واحد ۲ زندان قزلحصار جان خود را از دست داد.

یک زندانی جوان جدیدالورود با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزلحصار دست به خودکشی زد و به دلیل تعلل مسئولین سالن و تاخیر در اعزام به بهداری، جان خود را از دست داد.

«نام اين زنداني رهبر گنج خانلو بود و  حدودا ۳۰-۳۵ سال داشت، وي  از چهارماه پیش بازداشت بوده و هنوز جلسه رسیدگی به اتهاماتش برگزار نشده بود.

یک منبع نزدیک به این زندانی ، دراین‌باره توضیح داده است كه : “آقای گنج خانلو در مدت بازداشتش معتقد بود بی گناه است. سوله‌ای اجاره داده بود که در آن مواد کشف شده بود و فردی که سوله را اجاره کرده فراری است. اما وی را به عنوان صاحب آنجا بازداشت کرده اند. مدتی بود چیزی نمی‌خورد و با کسی صحبت نمی کرد.”

این منبع مطلع در ادامه توضیحات خود افزود: “شب ۱۱ اردیبهشت ماه علائم غیرعادی خودکشی در او نمایان بود، هذیان می‌گفت، مدام می‌گفت خدا دارم میام پیشت. اما کسی از مسئولان این علائم را جدی نگرفت و پس از مرگ وي نيز  مشخص نشد که برای خودکشی چه چیزی خورده بود.”

Comments are closed.